Yhteystiedot

Puh 0500 791 915

Vastaanotto kahdessa osoitteessa:

Topeliuksenkatu 31
sisäänkäynti Mikael Lybeckinkatu 6
katutaso
00250 Helsinki
Katso kartasta »

Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38
00610 Helsinki
Katso kartasta »

taina.valitalo@gmail.com

Pariterapia

kasvotErilaiset kriisit hankaloittavat parisuhdetta, esim.:

  • vuorovaikutusongelmat
  • puolison masentuneisuus
  • uusperheongelmat
  • uskottomuus, mustasukkaisuus
  • psyykkiset ja fyysiset siaraudet
  • riippuvuusongelmat
  • lapsettomuus
  • seksuaaliset vaikeudet
  • päihteet

Terapian lähtökohtana on parin omat toiveet ja ajatukset terapian tavoitteista. Tavallisin toive on saada parisuhde toimimaan paremmin ja selvittää ristiriitaisuudet. Tulon syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisitilanne parisuhteessa. Joskus halutaan pohtia, olisiko tarpeen muuttaa erilleen. Ja onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle ja hyvälle parisuhteelle.

Pari voi tarvita tukea myös erotilanteeseen. Terapiassa voidaan etsiä ratkaisuja siihen, kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että lasten olo säilyisi mahdollisemman turvallisena. Joskus toinen hakee yksin apua siihen, kuinka voi päästä eroon väkivaltaisesta kumppanista tai jos toiselle erotilanne tuottaa suurta ahdistusta.

Paripsykoterapiassa keskustellaan aiheista, jotka puolisot tuovat itse keskusteluun. Paripsykoterapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Paripsykoterapiaistunnon kesto on sovitusti n. 75 - 90 minuuttia. Paria voidaan tavata yhdessä ja joskus myös ysittäin tarpeen mukaan. Istuntoja on tavallisesti kahden - neljän viikon välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin.

Teoreettinen viitekehys sisältää integroivasti perheterapian, psykodynaamisen, Jungilaisen systeemisen,narratiivisen sekä mentalisaatioon perustuvan teorian malleja.

Pariterapiajakson pituus määräytyy tarpeen mukaan. Käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta useisiin käyntikertoihin.

Paripsykoterapian hinta  90min/168 euroa