Yhteystiedot

Puh 0500 791 915

Vastaanotto kahdessa osoitteessa:

Topeliuksenkatu 31
sisäänkäynti Mikael Lybeckinkatu 6
katutaso
00250 Helsinki
Katso kartasta »

Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38
00610 Helsinki
Katso kartasta »

taina.valitalo@gmail.com

Psykoterapia ja Työnohjauspalvelut Töölössä ja Käpylässä

HUOM!   ETÄVASTAANOTTO MYÖS MAHDOLLINEN

Mikä psykoterapiassa auttaa?

Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jolla pyritään lievittämään ja poistamaan asiakkaan huonoa oloa ja ahdistusta. Psyyke tarkoittaa mieltä ja terapia hoitamista. Koulutetun psykoterapeutin avulla on mahdollista hakea kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin.

Paripsykoterapia

Parisuhteessa vaikeudet omien toiveiden, halujen ja tunteiden ilmaisussa aiheuttavat pettymyksiä ja loukkaantumisia suhteessa. Pettymykset voivat ilmetä esim. syyttelynä, eroajatuksina, puhumattomuutena, seksuaalisina vaikeuksina, uskottomuutena, henkisenä ja fyysisenä väkivaltana. Pari saattaa tarvita apua tunteiden käsittelyyn suhteessa.

Paripsykoterapian avulla voidaan parantaa toimimattoman suhteen aikaansaamaa ahdistusta. Terapian tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja parisuhteeseen. Pariterapian avulla voi parantaa ymmärrystä suhteen vuorovaikutuksesta. Paripsykoterapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka antavat uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöterapiaa voi tarvita silloin, kun elämässä on tapahtunut yllättäviä vaikeita asioita, joiden yli pääseminen yksin on vaikeaa.

Psykoterapeutin kanssa voi löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja, lisätä itsetuntemusta sekä parantaa luottamusta elämään ja itseensä.

Taina Välitalo

Psykoterapeutti (Valvira)

Paripsykoterapeutti KELA

Perheterapeutti ET, KELA

Työnohjaaja  STOry /yksilö- ja 
ryhmäohjaus
johtajuus- ja
kehittämiskysymykset
työryhmät, työyhteisöt